Demonstration, brott mot Rohingya Muslim och mänskligheten som pågår i Myanmar.

Med anledning av Aung San Suu Kyi’s besök i Stockholm den 12-13 juni.

Se: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/statsminstern-tar-emot-aung-san-suu-kyi-i-stockholm
Så anordnar vi en demonstration på Mynttorget, nära riksdagen den 13 juni
kl 09:00 – 11:30 för att uppmärksamma de brott mot mänskligheten som pågår i Myanmar uppenbarligen med Myanmars regerings goda minne.

Dessa brott har behandlats i The Permanent Peoples Tribunal i mars månad i London, och kraftfullt fördömts.

Se: http://tribunalonmyanmar.org/

Vi önskar med vår demonstration uppmärksamma de övergrepp som sker i Myanmar – ofta mycket
styvmoderligt behandlade i vår svenska press – och därför är det nu ett gyllene tillfälle att göra detta då
Myanmars State Councellor Aung San Suu Kyi besöker den svenska regeringen för samtal med Stefan
Löfven om ‘bl a de bilaterala relationerna mellan Sverige och Myanmar’.

Aung San Suu Kyi kommer även att
ha bilaterala samtal med utrikesministern och med EU Margot Wallström – och med handelsministern Ann
Linde samt med ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin Det synes ej som
om mänskliga rättigheter är en fråga som är planerad för ett större utrymme i diskussionerna!!

Vi har redan erhållit demonstrationstillstånd, och har förberett med banderoller, några ‘affischer’ och några
blad att delas ut till intresserade. Vi avser också att det skall skanderas några korta sentenser för att
uppmärksamma vår demonstration.

Vi inbjuder er att deltaga i vår demonstration så att den därmed får ytterligare slagkraft och genomslag.

Vi behöver också naturligtvis deltagare i demonstrationen samt helst också aktiva funktionärer såsom t ex
vakter, och självklart är finansiella bidrag också mycket välkomna (då vi fortfarande är en ofinansierad
förening). Swisha gärna era bidrag till 0704 – 418078, eller betala in till vårt Bankkonto via                                         Bankgiro 254-3940 – The Swedish Rohingya Association.

Även om ni inte önskar deltaga i vår demonstration vore vi mycket tacksamma för om ni sprider information
om denna till alla ni kan tänka er, och i synnerhet till media så att det blir ett kraftigt genomslag där. Och sprid
info gärna också internationellt.

Det är viktigt att vår svenska protest kan höras också i andra länder.
( Önskar ni att er ev medverkan på något sätt skall hållas konfidentiell så säg till så att vi inte sprider era ev
meddelanden ut till andra.)
Hör gärna av er så snart ni kan.
Med vänliga hälsningar,

The Swedish Rohingya Association
www.rohingya.se , info@rohingya.se

Kontakt: Abul Kalam, abul.kalam@rohingya.se, akarakani@yahoo.com Tel: 073-771 85 73
Jan Wihlborg, janwihlborg@telia.com, Tel: 0704 418078
Riddargatan 72
114 57 Stockholm