Stöd THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATIONs arbete för mänskliga rättigheter och huvudsakligen åt att uppmärksamma ‘Rohingya-frågan’ – dvs det faktum att det pågår ett ‘sakta’ folkmord på denna befolkning.

THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION  har som uppgift att:

1) Verka för ökad medvetenhet och kunskap kring situationen för Rohingya-folket i Burma och i diasporan. Särskild tonvikt läggs vid situationen i Arakanstaten /Rakhine.
2) Verka för att mänskliga rättigheter för de burmesiska folken respekteras.
3) Verka för ökad demokratisering i Burma.

För att uppnå ovannämnda syften skall föreningen verka framför allt genom informations- och opinionsbildande verksamhet i Sverige samt genom att stödja det burmesiska civilsamhället.

The Swedish Rohingya Association (SRA) är den enda NGO i Sverige som ägnar sig huvudsakligen åt att uppmärksamma ‘Rohingya-frågan’ – dvs det faktum att det pågår ett ‘sakta’ folkmord på denna befolkning och tar tacksamt emot alla bidrag.

Bidrag, gåvor eller stöd kan sättas in på Bankgiro: 254-3940

SEB Account No. 52031040146
IBAN: SE54 50000000052031040146
BIC (SWIFT) ESSESESS

Swish:1233553351

Via PayPal klicka här Stöd oss