THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. SRA profil SRA profil final1

THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION  har som uppgift att

1) verka för ökad medvetenhet och kunskap kring situationen för Rohingya-folket i Burma och i diasporan. Särskild tonvikt läggs vid situationen i Arakanstaten /Rakhine.
2) verka för att mänskliga rättigheter för de burmesiska folken respekteras
3) verka för ökad demokratisering i Burma.

För att uppnå ovannämnda syften skall föreningen verka framför allt genom informations- och opinionsbildande verksamhet i Sverige samt genom att stödja det burmesiska civilsamhället.

The Swedish Rohingya Association (SRA) är den enda NGO i Sverige som ägnar sig huvudsakligen åt att uppmärksamma ‘Rohingya-frågan’ – dvs det faktum att det pågår ett ‘sakta’ folkmord på denna befolkning. Vi har unik inblick i denna fråga pga att vår ordförande Abul Kalam tillhör Rohingya folkgrupp.

Vi är associerade med ERC – The European Rohingya Council. I denna förening  är Abul Kalam styrelsemedlem såsom Welfare Secretary

Före SRA:s formella grundande har Abul Kalam deltagit i flera aktiviteter via andra Burma-orienterade NGO-föreningar såsom Olof Palme Internationella Centrum,  Svenska Burmakommittén, Civil Rights Defenders, Etnografiska Muséets Vänförening, Svenska Freds och Skiljedoms-föreningen, 4e Världen, Diakonia  m.fl.

Efter SRA:s formella grundande 2013 har vi i föreningen genomfört bl a nedanstående aktiviteter. Dessa har varit helt externt ofinansierade.

SRA AKTIVITETER:  2013

2013-11-10
Burma på Väg mot Demokrati  anordnat av Etnografiska Muséets     Vänförening, på Etnografiska Muséet i Stockholm, föredrag på temat     Situationen för Rohingya.  Abul Kalam – SRA var huvudtalare.

2013-10-28
SIDA genomförde ett seminarium om UNDP:s verksamhet i Burma. Abul Kalam och Jan Wihlborg var inbjudna deltagare.

2013-11-15
Rohingya Genocide by Burmese Government – föredrag under Mänskliga     Rättighetsdagarna i Stockholm,  organiserat av Svenska Muslimer för Fred och     Rättvisa. Huvudtalare Abul Kalam, ordförande SRA.

2013-11-16
SRA anordnade ett Seminarium i samband med Mänskliga Rättighets-dagarna på Kulturhuset – “Burma – Ett konfliktfyllt Buddhistiskt Land”
http://burmatimes.net/erc-invites-in-sweden-to-discuss-on-burma-    ethnic-minorities-crisis

SRA AKTIVITETER 2014

2014-03-16
Föreläsning av Abul Kalam om ‘Situationen för de miljoner muslimska invånare som utsätts för etnisk rensning i de nordvästra delarna av Burma’ vid ett seminarium i Uppsala anordnad av Svenska Freds om ‘Religioner och Konflikter i Burma’ och en fotoutställning “The Vanishing Tribes of Burma”.

2014-03-26
EBO – The European Burma Office anordnade ett seminarium på temat ‘Myanmar Peace Process Concept’ där Abul Kalam och Jan Wihlborg deltog.

2014-05-07
Abul Kalam deltog i en dag anordnad av Svenska Freds på Södra Teatern i Stockholm på temat ‘Tidigare och nuvarande situation i Burma’. Abul Kalam briefade om den burmesiska regimens förtryck och våld mot de     muslimska minoritets-grupperna i landet sedan 1978.

2014-05-08
Hearing i Riksdagen anordnad på initiativ av The Swedish Rohingya Association (SRA) på ämnet ” The Rohingya Crisis”. Förutom SRA deltog     övriga deltagare från flera andra ‘Burma-NGO:s’ inklusive också Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.
http://burmatimes.net/swedish-parliament-held-hearing-on-rohingya-crisis

2014-05-22
Seminarium om Burma organiserat 20 – 23 maj av Avdelningen för Global Studies vid Göteborgs Universitet. Abul Kalam, såsom inbjuden talare, adresserade Migrations- och Framtida Perspektiv vad gäller Rohingy-folket i samarbete med Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

SRA AKTIVITETER 2015

2015-02-10
Seminarium på Utrikespolitiska Institutet anordnat på initiativ av The     Swedish Rohingya Association. Seminariet behandlade utvecklingen i Burma och situationen i landet “What happened to the Peace and Democratization Process in Burma”. SRA föreläsare var Dr Maung Zarni, en av de främsta     kännarna av Burma. Joakim Kreutz och Dr. Marte Nilsen

2015-02-11
Civil Rights Defenders i samarbete med The Swedish Rohingya Association höll ett frukostseminarium på temat ‘The Rohingya Crisis in Myanmar – 2015     Elections and Beyond”. Huvudtalare var SRA / Dr. Maung Zarni.
http://www.rohingyablogger.com/2015/02/seminar-in-sweden-rohingya-crisis-in.html

2015-05-26 – 2015-05-28
SRA deltog med Jan Wihlborg, vice ordförande, och Johan Wihlborg, kassör, i The Oslo Conference to End Myanmar’s Systematic Persecution of Rohingyas, anordnad på initiativ av Dr. Maung Zarni, på The Nobel Institute och på Voksenaasen, i Oslo.
http://www.maungzarni.net/2015/05/the-speech-of archbishop-desmond-tutu.html

2015-08-18 – 2015-08-22
The European Rohingya Council (ERC) var inbjudna till ett officiellt besök i Turkiet med temat’ Burmas kommande val och situationen för Rohingya-befolkningen’. Abul Kalam, ordförande SRA, deltog såsom     styrelseledamot i ERC
http://www.theerc.net/2015/08/european-rohingya-council-erc-official-visit-to-turkey/

2015-10-08
ABF anordnade ett seminarium med den kände Burma-kännaren Bertil Lintner ‘Valupptrappning med Bertil Lintner’. SRA deltog med vice ordförande Jan Wihlborg.

2015-10-09
MR-Fonden anordnade ett seminarium ‘Burmas val – Vad står på Spel’. Abul Kalam, SRA ordförande och Jan Wihlborg, vice ordförande deltog.

2015-10-23
Internationellt Fredsforum i Varberg. ‘Vad händer med den demokratiska utvecklingen i Burma / Myanmar. Arrangör Svenska Freds- och Skiljedoms-    föreningen. Dr. Hla Kyaw deltog representerande SRA.
http://www.varberg.se/upplevagora/varbergcallingforpeace/internationelltfredsf-orumvarberg

2015-11-05
Sveriges Radio reportage om Rohingyas utsatta situation av Maja Falkeborn Willner. ‘ Burma går till val, men den muslimska folkgruppen Rohingyas förnekas sin rösträtt.’ Abul Kalam, ordförande SRA, samt Shantana     Shahid, informationsansvarig från Svenska Burmakommitten deltog.

2015-12-11
Unescos LUCS omvärldskonferans på Mångkulturellt Centrum, Fittja om – Religiösa Samfunds arbete för Mänskliga Rättigheter.  Från SRA deltog Jan Wihlborg, vice ordförande SRA, samt Johan Wihlborg, kassör.

2015-11-19    EBA – Expertgruppen för Biståndsanalys –  Seminarium
2015-12-15    EBA – Expertgruppen för Biståndsanalys – Seminarium
SRA har deltagit i båda dessa seminarier

Under året  har SRA även deltagit i intervjuer för bl a nätmagasinet ‘Mänsklig  Säkerhet’, samt för tidskriften ‘4e Världen’ med en debattartikel.  SRA har också stöttat upp journalisten Lena Bejerot inför hennes reportage på SR1 från Burma.

SRA AKTIVITETER 2016
2016-08-19
The Swedish Rohingya Association organized a Demonstration 1st World Rohinya Day” worldwide campaign on the plight of Rohingya and demonstrated in front of Swedish Parliament in Stockholm.

2016-11-01
Abul Kalam, ordförande för Swedish Rohingya Associaton har deltagit som föreläsare och har berättat om situationen för rohingyas i dagens Burma i seminar “Den tysta flyktingkrisen i Burma” I föreningen för utvecklingfrågor(FUF). SRA vice ordförande Jan Wihlborg har deltagit också.
2016-11-15
SRA delegation(Abul Kalam, ordförande, Jan Wihlborg, vice ordförande, Johan Wihlborg kassör, Mohamed Hussir Bin Mohamed Jalil, medlem, Sara Sultan, medlem, Arafah bint Hussin, medlem och Johanna Quvist, ansvarig av Johanna Kvist från Svenska Burmakommitte) har träffat med Åsa Eriksson, riksdagsledamot och Maria Andersson-Willner (S) i utrikesutskotte i riksdagen.

2016-1-22
A delegation Abul Kalam, ordförande, Jan Wihlborg, vice ordförande) of The Swedish Rohingya Association (SRA)  visited Swedish ministry of foreign affairs on Tuesday 22 November 2016 where they have met with different responsible officers for South Asia, specially for Burma. They met with Mrs, Lisbeth Hellvin Stalgren (ph.D), Deputy Director Head of Section Southeast Asia and the the Pacific,3. Matilda Sandèn, Desk Officer for Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam, 4.Abul Kalam, Council member of ERC and founder of SRA; and 5.Eleanor Kanter, deputy director Coordinator for Development Cooperation.

2016-11-26,27
Abul Kalam, chairman of The Swedish Rohingya Association (SRA) har deltagit Carlow Rohingya conference Carlow, Ireland“ Rohingya break the cycle  of oppression”. Carlow  Rohingya conference calls on international community to help Myanmar’s persecuted Rohingya.

2016-11-30
En delegation av The Swedish Rohingya Association (SRA)Abul Kalam, ordförande, Jan Wihlborg, vice ordförande) i The Swedish Rohingya Association (SRA) har träffat med Måns Molander , Director, Development and Advocacy of Human Rights Watch (HRW) for Sweden and Denmark.

SRA AKTIVITETER 2017
2017-01-12
En delegation av The Swedish Rohingya Association (SRA)Abul Kalam, ordförande, Jan Wihlborg, vice ordförande) i The Swedish Rohingya Association (SRA) har träffat med Serkan Köse (S)Riksdagsledamot Stockholms län, Arbetsmarknadsutskottet Utrikesutskottet Socialförsäkringsutskottet och hans kollega Emilia Töyrä i riksdagen.

2017-01-17
SRA delegation(Abul Kalam, ordförande, Jan Wihlborg, vice ordförande, har besökt Den Bosniska moskén I Risne Stockholm och träffat  med imamen och ordförande i Bosniska föreningen i Sverige.

2017-02-01
Burma/Myanmar efter det historiska valet – seminarium om situationen för de etniska minoriteterna
Ett seminarium Svenska riksdagen om Burma efter det historiska valet med fokus på situationen för folkgruppen rohingya, andra minoriteter och vägen framåt.
Arrangörer: Åsa Eriksson (S), Caroline Szyber (KD), Svenska Burmakommittén, Swedish Rohinya Association

Föredragande:

Abul Kalam, Ordförande Swedish Rohingya Association
Ulrika Modéer, Statssekreterare hos Biståndsminister Isabella Lövin
Frida Perjus, Handläggare Burma Olof Palmes Internationella Center
Liz Tydeman, Programhandläggare Svenska Burmakommittén

2017-02-02
Abul Kalam, ordförande, Jan Wihlborg, vice ordförande) i The Swedish Rohingya Association (SRA) har deltagit seminarium på sida“Vägen framåt i Burmas/Myanmars försoningsprocess – ett seminarium om risker och möjligheter”.

Presentationen görde av Kristian Stokke, professor i samhällsgeografi vid Oslo Universitet. Han har tidigare forskat på civilsamhällets roll i försoningsprocesser och konflikttransformering i bland annat Sri Lanka och Indonesien.