Jan Wihlborg

Jag tror att de flest av oss vet vad som händer, och kanske framför allt vad som hänt i Burma då upp emot 700 000 människor ur folkgruppen Rohingya drevs på flykt, och fortfarande sitter i bedrövliga flyktingläger i Bangladesh. Framtiden för dom är minst sagt blek. Andra utsatta folkgrupper är bl a Shan, Kachin och Chin-folken. Och en stor del av Karenfolket sitter fortfarande i undermåliga läger i Thailand – längs gränsen till Burma.

Burma är en militärdiktatur och på ytan låtsas man vara en demokrati.
Landet uppbär ett stort bistånd från SIDA som projektbistånd. I ett så korrupt land som Burma är slinker naturligtvis en hel del av det bistånd som avses till utveckling av demokrati mm ner i de styrandes fickor. Biståndet vad gäller humanitärt stöd är begränsat, men väl så behövligt.

Flera av de svenska biståndsorganisationerna arbetar inne i Burma med städ av omfattande Sida-biståndspengar. Till vilken nytta? då den burmesiska regimen ej välkomnar alltför mycket insyn i landet. Förföljelse av journalister är utbredd. I Burma pågår fortfarande folkmord på flera folkgrupper, och där utmärker sig våldet mot Rohingya-befolkningen stort.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24868&LangID=E

Sverige förbjuder inte vapenexport till landet!
Vi, The Swedish Rohingya Association / SRA anser att den svenska regeringens ställning visavi Burma är mycket svag. Man hänvisar till att EU ej ännu tagit ställning.
Varför skulle inte Sverige kunna gå före och visa att vi fortfarande omfattar mänskliga rättigheter!! När det är fråga om folkmord skulle väl Sverige reagera oavsett att andra EU-medlemmar ej gör det. Andra länder utanför EU har för länge sedan tagit kraftfullt ställning. Skall vi vara så ynkliga att vi ej kan vara solidariska mot människor som lider oerhört  och har lidit länge redan.
Detta tycker vi vore värt att synas i Omvärlden med flera tidningar och tidskrifter.https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-un-human-rights-expert-calls-targeted-sanctions
Med vänlig hälsning
Jan Wihlborg

Vice Ordförande
Jan Wihlborg2019-10-29
Riddargatan 72
SE – 114 57 Stockholm
Sweden
Phone: +46-704 418078
E-mail: wihlborg.jan@gmail.com