Klicka på nedan stående länken och hittar ni intervjun

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6824074

Swedish foreign minister Margot WallströmMargot Wallströms besked  på Radio Sweden idag i kommentar till intervjun med Abul Kalam, ordf The Swedish Rohingya Association, var djupt tragiskt och tyder på en skrämmande okunskap och bristande medkänsla med lidandet av det faktiska folkmordet som pågår mot  Rohingya-befolkningen.  Nedanstående video från Human Rights Watch är bara ett litet bevis på det som händer.

Det är alldeles klart att det inte finns det minsta utrymme för förhandlingar om att folkmordet skall stoppas.  Man måste ‘erbjuda’ tillräckligt starka sanktioner för att regeringen och militären skall inse att de borde stoppa sina grymma aktioner.  Och beklagligtvis är Aung San Suu Kyi inte den demokratikämpen som vi alla trott. Hon är absolut inte förhandlingsbar.

Rohingya barn och deras förföljelse

Rohingya barn och deras förföljelse

I Burma lever fortfarande ca 300 000 rohingyer ännu kvar i Rakhine-staten efter det att ca 700 000 har flytt till Bangladesh.  Snart finns inga kvar om inga omedelbara åtgärder görs för att stoppa detta fruktansvärda mord som pågår.

Baserat på vår ingående kännedom om Burma och dess ledarskap, via i första hand vår medlem och rådgivare Dr. Maung Zarni / som besökt Sverige flera gånger de senaste åren och därvid också haft tillfälle att framföra sin analys av händelserna i Burma både i hearingar i riksdagen samt också till flera politiker och UD-tjänstemän, så rekommenderar igen vi följande åtgärder, vilka skulle sända mycket starka signaler till statskanslern Aung San Suu Kyi och det övriga ledarskapet, till parlamentet och till militärmakten i Myanmar att deras nuvarande politik ej tolereras av omvärlden:

1. Ett starkt fördömande av den aktuella situationen, av den burmesiska regeringens och militärmakts agerande, vilken närmast kan benämnas folkmord.
2. Att neka högre ansvarig militärer och högre ansvariga regeringsmedlemmar och parlamentsledamöter visum till utlandet.
3. Att blockera högre ansvarig militärers och högre ansvariga regerings-medlemmars och parlamentsledamöters samtliga tillgångar i utlandet.
4. Att omedelbart stoppa allt svenskt projektbistånd till Burma.(Det humanitära biståndet skall naturligtvis bestå eller helst öka i motsvarande mån.)
5. Att omedelbart stänga vårt svenska biståndskontor i Yangon och att våra svenska Sida-utsända omedelbart lämnar landet. (Kommentar: Vårt konsulära kontor skulle naturligtvis vara kvar.)
6. Handelshinder skulle också med fördel kunna tillgripas, speciellt vad gäller handel med företag vars ägare är eller har relationer med militären.
Human Rights Watch förordar också likartade sanktioner och åtgärder liksom även Svenska Burma-kommittén med flera organisationer.

Vi, The Swedish Rohingya Association, kräver att den svenska regeringen tar sitt ansvar och gör allt den kan för att få ett stopp på folkmordet.

Vi, The Swedish Rohingya Association, ställer gärna upp med ytterligare information.  Vi har en unik inblick i de pågående skeendena och delar gärna med oss av denna information.

Stockholm den 17 november 2017

Jan Wihlborg, vice ordförande

The Swedish Rohingya Association

www.rohingya.se

info@rohingya.se
Org.nr:802493-8428
konto:52031040146
Bankgiro:254-3940
Swish:1233553351

Some pictures from the demonstration against Burmese govt.

 • DemonstrationDemonstration at front of Swedish Parliament.
 • Stop GenocideTake action against Burmese Goverment immediately
 • Burmese military is terroristDemonstration in Stockholm Sweden against terrorism in Arakan State Burma.
 • We demand to save RohingyaDemonstration at front of Swedish Parliament and demanding to Swedish Government for taking action against Burmese Government.
 • Russian EmbassyDemonstration at front of Russian Embassy, Stockholm Sweden. We damand to Russian government to stop Rohingya Genocide.
 • Save Rohingya!Demonstration in front of Swedish Parliament. Stop genocide and save Rohingya.
 • Russia and Burma friendshipDemonstration at front of Russian Embassy, Stockholm Sweden. Russian friendship with Burma are killing Rohingya Folk.
 • Save RohingyaDemonstration in Stockholm Sweden against terrorism in Arakan Burma.
 • Stop Killing of innocent people in Arakan BurmaDemonstration at front Swedish Parliament Stockholm Sweden. People are shouting against Aung San Suu Kyi's Government.
 • Abul Kalam and Tareq KhanDemonstration at front Swedish Parliament Stockholm Sweden.We demand to Swedish Governemnt to stop Swedish support to Burma.
 • TerrorismDemonstration in Stockholm Sweden. People are showing, the real face of terrorist.
 • They are terroristDemonstration in Stockholm Sweden.Aung San Suu Kyi, Basharul Asaad and Putin are leader of terrorist. They are killing innocent people.
 • RohingyaWe are Rohingya and we want equal rights.
Demonstration1 Stop Genocide2 Burmese military is terrorist3 We demand to save Rohingya4 Russian Embassy5 Save Rohingya!6 Russia and Burma friendship7 Save Rohingya8 Stop Killing of innocent people in Arakan Burma9 Abul Kalam and Tareq Khan10 Terrorism11 They are terrorist12 Rohingya13