Till,

Margot Wallström

Sveriges utrikesminister

Utrikesdepartementet

Regeringskansliet

103 33 Stockholm                                                                                                Stockholm 12 november 2017

 kopia till:

 Lisbeth Hellvin Ståhlgren  lisbeth.hellvin-stalgren@gov.se

Johan Enerbäck,                 johan.enerback@gov.se

Christian Fogelström          christian.fogelstrom@gov.se

 BURMA / MYANMAR

Tack för att vi tillfälle att härom dagen utbyta tankar och idéer om den fruktansvärda tragedin som har drabbat Rohingya-befolkningen i Rakhine-staten i Myanmar.

Det har flytt upp emot 700 000 människor över floden Naf till Bangladesh sedan den 25 augusti och flera tusen har dött av den burmesiska miltärens kulor, i eldhärdar då deras hus har antänts av både militär och buddhistiska extremister, eller drunknat under båtöverfarten.

Fler än 280 byar har bränts ner samt ett oräkneligt antal hus.  Flyktingarna har ofta ej fått med sig någonting i sin flykt, och många har till och med saknat kläder.

Situationen har ytterligare förvärrats i och med att sjukdomar och epidemier tar fart.  I flyktinglägren saknas mat och rent vatten, tillgång till medicin och läkare är långt ifrån tillfyllest, toaletter och tvättmöjligheter är ej heller tillräckliga.

Vad som nu är oerhört viktigt är att förföljelsen av rohingya-befolkningen omedelbart stoppas och därigenom att flyktingströmmen avtar.  Det internationella samfundet måste samarbeta för att nå detta mål.

Baserat på vår ingående kännedom om Burma och dess ledarskap, via i första hand vår medlem och rådgivare Dr. Maung Zarni / som besökt Sverige flera gånger de senaste åren och därvid också haft tillfälle att framföra sin analys av händelserna i Burma både i hearingar i riksdagen samt också till flera politiker och UD-tjänstemän, så rekommenderar vi följande åtgärder, vilka skulle sända mycket starka signaler till statskanslern Aung San Suu Kyi och det övriga ledarskapet, till parlamentet och till militärmakten i Myanmar att deras nuvarande politik ej tolereras av omvärlden:

  1. Ett starkt fördömande av den aktuella situationen, av den burmesiska regeringens och militärmakts agerande, vilken närmast kan benämnas folkmord.
  2. Att neka högre ansvarig militärer och högre ansvariga regeringsmedlemmar och parlamentsledamöter visum till utlandet.
  3. Att blockera högre ansvarig militärers och högre ansvariga regerings-medlemmars och parlamentsledamöters samtliga tillgångar i utlandet.
  4. Att omedelbart stoppa allt svenskt projektbistånd till Burma.(Det humanitära biståndet skall naturligtvis bestå eller helst öka i motsvarande mån.)
  5. Att omedelbart stänga vårt svenska biståndskontor i Yangon och att våra svenska Sida-utsända omedelbart lämnar landet. (Kommentar: Vårt konsulära kontor skulle naturligtvis vara kvar.)
  6. Handelshinder skulle också med fördel kunna tillgripas, speciellt vad gäller handel med företag vars ägare är eller har relationer med militären.

Human Rights Watch förordar också likartade sanktioner och åtgärder liksom även Svenska Burma-kommittén med flera organisationer.

Vi, SRA, är övertygade om att dessa åtgärder skulle uppmärksammas och tas ad notam och bidraga till ett förkortat lidande av Rohingya-befolkningen.

”Sverige har en stark röst i världen. Det har vi tack vare vårt långsiktiga och globala engagemang. Vår höga trovärdighet i internationella sammanhang bygger på en genomtänkt utrikespolitik i frågor som gemensam säkerhet, mänskliga rättigheter, demokrati, bistånd och utveckling. Det ska vi dra nytta av och utveckla vidare.”

Låt oss ta tillvara på Sveriges goda namn och leda vägen att få ett stopp på de fruktansvärda händelserna i Myanmar.

Dr. Maung Zarni har just återvänt hem från en veckas vistelse i Bangladesh på inbjudan av utrikesministern i Bangladesh Mr Ali.  Han hade därvid  tillfälle att intervjua många av Rohingya-överlevarna från Rakhine som berättat om fruktansvärda grymheter, våldtäkter av flickor och kvinnor, dödandet av spädbarn som till och med levande kastats in i eldarna från nedbrända hus, eller kastats i floden och där varit offer för prickskyttarnas kulor om de ej drunknade, överlevande små barn som förlorat sina mammor och pappor och letade efter dom i den stora skaran av överlevande – nu upp i ett antal av 700 000 personer.

Maung Zarni erbjuder sig villig att ytterligare informera er delegation om situationen, och ge en detaljerad och utförlig bakgrund och vad avsikten är med den burmesiska politiken. (Han har egen ingående kännedom och erfarenhet såsom uppvuxen inom Burmas ledande etablisse-mang fram till 25års ålder, och har därmed en unik möjlighet att ‘läsa’ de politiska vindarna.)

Maung Zarni kan nås i London på telefon +44 7710 47 33 22.  Hans e-postadress är: fanon2005@gmail.com.  –  vänligen referera till The Swedish Rohingya Association.

Jag infogar här också nedan några internet-adresser vilka kan ytterligare sprida ljus över situationen.

Breaking the cycle of expulsion, forced repatriation, and exploitation for Rohingya.

NATALIE BRINHAM 26 September 2017

Demanding the ‘right of return’ for Rohingya eases the way for countries to forcibly repatriate them back to Myanmar. Again.

https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/natalie-brinham/breaking-cycle-of-expulsion-forced-repatriation-and-exploitation-for-r
An Evolution of Rohingya Persecution in Myanmar: From Strategic Embrace to Genocide

​The Middle Eastern Institute, American University​

By Alice Cowley and Maung Zarni | Apr 20, 2017
http://www.mei.edu/content/evolution-rohingya-persecution-myanmar-strategic-embrace-genocide

The Slow-Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya

Pacific Rim Law and Policy Journal, U. of Washington School of Law ​

Zarni, Maung; Cowley, Alice
http://digital.law.washington.edu/dspace-law/handle/1773.1/1377

 Kort-kort bakgrund:

Rohingya-befolkningen har varit utsatt för förföljelse under lång tid och speciellt sedan 1978. Och 1982 berövades dom på sitt medborgarskap och blev ‘statslösa i sitt eget land’.

Dom har länge varit hårt utsatta av mer eller mindre svår förföljelse – men det har nu förvärrats. Från år 2012 brändes mer än 5000 tusen hus ner och mer än 140 tusen internflyktingar hamnade i usla flyktingläger och deras frihet begränsas fortfarande med stängsel och andra sträng regler.

Sedan den 25 augusti 2017, efter en incident då mer än 30 gränspolisposteringar blev attackerade av en liten motståndsgrupp som kallas ARSA ( Arakan Salvation Army), har situationen i Rakinestaten för rohingya-befolkningen, såsom beskrivits ovan, blivit oerhört mycket värre.

Som tillägg till ovanstående vill vi också nämna att flera minoritetsbefolkningar är utsatta för ett hårt förtryck från Burmas militärmakt, bl a i Kachinstaten och Shanstaten där regelrätta inbördesstrider råder sedan många år, och även Karen-folket, Chin och Monm fl förföljs.

En gammal doktrin sedan General U Ne Wins regeringstid ( fr o m 1958) är: Amyo, Batha, Thathana = ‘ en ras, ett språk och en religion’, och detta är fortfarande styrande för det politiska tänkandet.

PS: Det är olyckligt att ASEM-mötet samlas i Myanmar just i denna tid. En mycket stark markering vore att flytta detta möte, men det är väl sannolikt så att det är för sent.

Och beklagligt är vidare att den katolska kyrkans högsta representant i Myanmar kardinal Charles Bo, inför Påvens snara besök i Myanmar lär ha uttryckt en rekommendation till denne att inte använda ordet ‘Rohingya’.

För ev frågor så finns vi tillhanda, kontakt enligt nedan.

 Med vänliga hälsningar

 The Swedish Rohingya Association

www.rohingya.se

info@rohingya.se

Org.nr: 802493-8428

Abul Kalam

Ordförande

Tel: 073-771 85 73

abul.kalam@rohingya.se

Jan Wihlborg

Vice Ordförande

janwihlborg@telia.com

Tel: 0704-418078

TYSTNAD INFÖR MÄNNISKORÄTTSBROTT ÄR ETT MÄNNISKORÄTTSBROTT – ALLTID!!

PS: Enligt senaste rapporter flyr fortfarande tusentals överlevande över floden Naf till Bangladesh!