A rohingya family are escaping there home land and way to Bangladesh

VÄDJAN OM SKYDD OCH SÄKERHET I RAKINE-STATEN / BURMA/MYANMAR

Vi, undertecknande Rohingya NGO – föreningar från hela världen, är djupt oroade över den senaste tidens utveckling, vilka har följt på de sammanstötningar i norra Rakhine-staten som skedde den 25 augusti 2017. Vi vädjar till det internationella samfundet att kräva “the Responsibility to Protect” innan Rohingya-folket störtas in i en tillvaro av utbredda ‘brott mot mänskligheten’ begångna av Myanmars armé.

Mindre än ett år efter de utrensningsaktioner i den instabila Rakhine-staten vilka har dokumenterats av FN och flera mänskliga rättighetsorganisationer och letts i bevis såsom ‘brott mot mänskligheten’ och såsom ‘etnisk rensning’ av Rohingya-folket har Myanmars militär återigen stärkt upp närvaron av säkerhetstrupper och igen använder oproportionerligt våld mot den civila befolkningen som en följd av konflikterna i Maungdaw, Buthidaung och Rathedaung distrikten.

De rapporter som kommer alltsedan 25 augusti pekar på att svåra brott mot mänskliga rättigheter pågår med användande av kraftigt våld mot Rohingya-befolkningen. De massiva civila förlusterna i döda och skadade uppgår till tresiffriga tal – många mördade av helikopterburen maskingevärseld. Tusentals Rohingyas från fler än 25 byar har tvingats fly sina hem då deras byar stuckits i brand med eldkastare.

Många byinvånare i isolerade byar söker skydd i skogstrakterna, andra riskerar att korsa landgränsen till Bangladesh då de som flyr över havet skickas åter av Bangladesh säkerhetstrupper.

Civilbefolkningen drabbas av en akut humanitär kris på grund av brist på sjukvård, förlust av hus och hem, egendom och kreatur, och av svåra skador på grund av den urskillningslösa beskjutningen från de militära trupperna.

Att de svåra sammanstötningarna vid ett 20-tal polisstationer sammanfaller med publiceringen av slutrapporten från Kofi Annans ‘Rakhine State Advisory Commision var ingen tillfällighet utan ett väl kalkylerat försök att underminera de rekommendationer som kommisionen gav, nämligen att tillerkänna rohingya-befolkningen fullt medborgarskap, frihet att röra sig över kommungränserna, tillgång till hälsovård och skolgång, tillgång till humanitärt bistånd, press och rättvisa. Rapporten rekommenderar även myanmars militära styrkor att undvika att använda urskillningslöst våld mot rohingyas civilbefolkning.

I sitt officiella tal den 25 augusti gav Daw Aung San Suu Kyi själv uttryck för att hennes “regering har varit medveten om att risken för att attackerna från militärstridskrafterna skulle sammanfalla med publiceringen av kommissionens slutrapport”. Överbefälhavaren Min Aung Hlaing visade sitt missnöje med rekommendationerna och kallade dom ‘ faktamässigt felaktiga och bristfälliga’.

Man kan se mycket klara samband mellan de händelser som försiggick de senaste veckornas sammanstötningar och: mobiliseringen av en högt avancerad armébataljon och andra säkerhetsstyrkor i de norra regionerna av Rakhine-staten, högnivåmötet mellan överbefälhavaren Min Aung Hlaing och nationalistpartiet ANP lagutskott i Rakhine-staten, besöket av den idag re-branded Ma Ba Tha’s eldfängde munk Wirathu i Rakhine-staten; misslyckandet att få igenom en proposition i parlamentet om en förstärkning av säkerhetsläget och skapande av en fullt tränad och beväpnad ‘folkmilis’ mot den civila rohingya-befolkningen.

Det har förekommit upprepade provokationer mot Rohingya-befolkningen, framför allt i Rathedaung distriktet där många Rohingya-byar har varit helt blockerade under upprepade räder, trakasserier, fysisk tortyr och godtyckliga arresteringar av byledare, tills det kulminerade den 23e och 24e augusti då så gott som hela den manliga Rohingya-befolkningen från Auk Nan Yar (i Razar Biul), Rathedaung, forlsdes bort av de militära styrkorna och lämnade de utsatta kvinnorna, barnen och äldre i en plågsam humanitär och känslomässig kris.

Baserat på ovanstående fakta är det tydligt att Myanmars krigsmakter har en gömd agenda att ’tillverka’ sammanstötningar – för att därmed rättfärdiga det massmördande, de våldtäkter, arresteringar och den brända- jordens- taktik som tillämpats mot den civila Rohingya-befolkningen.

Daw Aung San Suu Kyi’s departement – ministeriet för information och ministeriet för riks-kanslerns kansli, beredde vägen för krigsmakten att begå ‘ brott mot mänskligheten’ genom att kalla hela Rohingya-befolkningen för ‘terrorister’ och ‘terroristsympatisörer’, även om denna folkgrupp är den mest fredliga i Myanmar trots att ha tvingats att lida i mer än fyra decennier av statssponrad diskriminering, förföljelse och utrotningspogromer.

Vi uppmanar FN, EU, USA och Storbrittanien, medlemmar av ASEAN, grannländerna Bangladesh, Indien och Kina, och det internationella samfundet att omedelbart agera och utöva ‘ the Responsibility to Protect’ och stötta Myanmar i följande:

1. Att tillämpa rättssäkerhet och avstå från kränkningar av Mänskliga Rättigheter

2. Att förhindra oproportionerligt våld mot Rohingyas civilbefolkning

3. Att tillföräkra full säkerhet och skydd för Rohingyas civilbefolknigen

4. Att tillåta tillgång till mat, humanitärt bistånd och media i de berörda områdena i Rakhine

5. Att tillförsäkra civilbefolkningen ett säkert och tryggt återvändande till sina byar

6. Att stoppa militär utrustning till och träning av den buddhistiska befolkningen i regionen

7. Att förbjuda att kalla det fredliga förföljda Rohingya-folket för ‘terrorister’.

8. Att stoppa spridningen av inflammatoriska ‘nyheter och propaganda mot Rohingya

befolkningen via statskontrollerad samt privatägd media i Myanmar

9. Att enträget uppmana Aung San Suu Kyi’s regering att omedelbart införa de rekommendationer som givits av Kofi Annans Rakhine State Advisory Commission.

Signerat av:

The European Rohingya Council (ERC)

The Swedish Rohingya Association (SRA)

Arakan Rohingya National Organization (ARNO)

The Rohingya Community in North America

The Rohingya Community Ireland and UK

The Rohingya Community Germany, Sweden, Norway, Denmark, Netherlands

The Rohingya Community in Diaspora

The Rohingya Community in Myanmar

For media contact:

Dr. Anita Schug, +491575 0685496

Dr. Hla Kyaw, +31652358202

Eller kontakta:

Jan Wihlborg

vice ordförande / sekreterare

Phone: +46 8 661 99 58

Mobile:+46 704 418078

e-mail janwihlborg@telia.com

TYSTNAD INFÖR MÄNNISKORÄTTSBROTT ÄR ETT MÄNNISKORÄTTSBROTT – ALLTID!!