FLIER_ROHINGYA DAY_STOCKHOLM_SWEDISH_2The Swedish Rohingya Association / SRA arbetar för den utsatta Burmesiska folkgruppen Rohingya.

Vi samarbetar sedan länge med bl a Dr. Maung Zarni ( www.maungzarni.com), en av de främsta kännarna av Burma och med Imam Abdul Malik Mujahid – Burma Task Force – vilka tagit initiativ till flera seminarier omkring Rohingya-problematiken , bl a en stor konferens i maj 2015 i Oslo samt den 11 maj i år ‘Research Conference at Oxford: Burma’s Democration Transition and the Rohingya Genocide’ hos The South Asia Research Cluster (SARC) vid Oxford University. .

I höstens program ingår bl a att ett 20-tal länder gör en demonstration på World Humanitarian Day för att uppmärksamma den förvärrade situationen i Burma för Rohingy-folket under namnet The 1st World Rohingya Day.
Vi – SRA – kommer därför anordna en demonstration den 19 augusti på Mynttorget i Stockholm
kl 14:30 – 16:30 för att uppmärksamma situationen, vilken milt uttryckt består av brott mot mänskligheten, – och t o m folkmord enligt FN:s definition. Vi önskar att vi kan påverka våra folkvalda i Riksdag och Regering att fördöma situationen, något vi kämpat för de senaste två åren utan att man tagit till sig detta budskap. Sverige ger ett stort internationellt bistånd till Burma och borde därför, om inte av andra skäl!, enligt vårt förmenande, kunna ställa villkor att landet honorerar demokrati och mänskliga rättigheter för hela befolkningen.

Ni är självklart hjärtligt välkomna, och kan ni locka med er flera desto bättre. Det vore ju bra om vi lyckas få lite uppmärksamhet för Rohingya-frågan då den är brännande och ‘bedrövlig’ minst sagt.

Och skulle någon vilja säga något i sammanhanget där så vore vi naturligtvis väldigt glada.

(Och till slut så vill vi påminna om vår fråga om datum i slutet november / början december då det kunde vara lämpligt att ha en dags seminarium i ämnet ‘Rohingya’. )

Bästa hälsningar – och Väl Mötta

The Swedish Rohingya Association

Kontakt:
Jan Wihlborg, vice ordförande
+46 704 418078
e-mail:janwihlborg@telia.com
Abul Kalam, ordförande
+46 73 771 8573
e-mail: akarakani@yahoo.com