TYSTNAD INFÖR MÄNNISKORÄTTSBROTT ÄR ETT MÄNNISKORÄTTSBROTT – ALLTID!!

BURMA / MYANMAR-300 000 rohingyas på flykt från terrorn i Rakhine-staten-THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION

Enligt BBC denna morgon är nu antalet Rohingya-flyktingar på väg uppe i ett antal om 300 000! Och den burmesiska armén placerar ut landminor längs gränsen mot Bangladesh för att förhindra att flyktingarna kan återvända till sitt hemland Burma

Detta är en katastrof och ett mänskligt lidande av skrämmande nivåer.

Vi-THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION – tror att Sverige kan göra skillnad om vi upplåter vår röst och fördömer händelserna i Burma/Myanmar.

Sverige har sedan länge ett rykte om sig att stå upp för rättvisa och mänskliga rättigheter. Låt inte vårt namn besudlas genom att inte uttala oss!

Vi ber enträget att den svenska regeringen uttalar sig mot våldet, mot förföljelsen av Rohingya-befolkningen, mot mördandet av kvinnor och barn, mot dödandet som pågår i Rakhinestaten av Rohingya-befolkningen, mot den etniska rensningen, mot brotten mot mänskliga rättigheter.

Vi ber också den svenska regeringen om att omedelbart se över det svenska projektbiståndet till Burma. Vi tror att genom att ‘strypa’ detta till en miniminivå visar man i handling att Sverige ej accepterar den burmesiska regeringens handhavande av händelserna i Rakhine-staten, och ej heller de brott som sker mot Kachinerna, Shan-folken med flera minoritetsfolk.

SVERIGE – UTTALA DIG MOT VÅLDET I BURMA!!