FLIER_ROHINGYA DAY_STOCKHOLM_(ENGLISH) (1)

Hej alla, Skickar härmed information om att den planerade demonstrationen den 19 augusti 2016 – på World Humanitarian Day – kallad The 1st World Rohingya Day.

Date: 19-08-2016

Plats: Mynttorget, vid Svenska Riksdagen

klockan 14:30 – 16:30.

 Ni är självklart hjärtligt välkomna, och kan ni locka med er flera desto bättre. Det vore ju bra om vi lyckas få lite uppmärksamhet för Rohingya-frågan då den är brännande och ‘bedrövlig’ minst sagt.

 Och skulle någon vilja säga något i sammanhanget där så vore vi naturligtvis väldigt glada. (Och till slut så vill vi påminna om vår fråga om datum i slutet november / början december då det kunde vara lämpligt att ha en dags seminarium i ämnet ‘Rohingya’. )

 Bästa hälsningar  –  och Väl Mötta

 Jan Wihlborg,

Vice Ordförande i The Swedish Rohingya Association (SRA)